64. SFKV Schweizermeisterschaft Luzern 2017

26. August – 07. Oktober

Meisterschaft: Kegelcenter Allmend, Luzern Bahn 1-4

Sport:  Bahn 5
Americaine: Bahn 6

 

Resultate SM-Meisterschaft KK Lyssach 1+2

 Kegler (KK Lyssach 1) Holz    Kegler (KK Lyssach 2)  Holz 
 Vögeli Stefan 793H      Wälchli Martin 768H
 Wüthrich Bruno 820H    Anliker Albert 0H
 Anliker Ueli 757H    Bachmann Yvonne 0H
 Rutschmann Paul 775H    Herrmann Samuel 740H
 Rösch Armin 786H    Hug Urs 755H 
 Hänni Res 771H    Zilic Adolf 771H 
 Rutschmann Walter 791H    Baumberger Heinz 736H
         
 Klub-Schnitt 793.00H    Klub-Schnitt 754.00H

 

 

 

 

 

 

 

Auszeichnungen

 KK Lyssach 1  Kat. A    Kranzkarten
 KK Lyssach 2  Kat. B  . Rang  Kranzkarten
       
 Rutschmann Paul  Kat. A  . Rang  Kranzkarte
 Vögeli Stefan  Kat. A  . Rang  Kranzkarte
 Wüthrich Bruno  Kat. A  . Rang  Kranzkarte
 Anliker Ueli  Kat. A  . Rang  Kranzkarte
 Rösch Armin  Kat. A  . Rang  Kranzkarte
 Hänni Res  Kat. A  . Rang  Kranzkarte
       
 Wälchli Martin  Kat. A  . Rang  Kranzkarte
 Hug Urs  Kat. C  . Rang  Kranzkarte
 Zilic Adolf  Kat. C  . Rang  Kranzkarte
 Baumberger Heinz  Kat. B  . Rang  Kranzkarte
 Herrmann Samuel  Kat. B  . Rang  Kranzkarte
 Anliker Albert  Kat. B    Kranzkarte
 Bachmann Yvonne  Kat. A    Kranzkarte